Ruimte in Voorburg (2)

 

Informatie

Artikelen, patiëntervaringen, mijn kijk op het vak en meer

Informatie

Artikelen, patiëntervaringen, mijn kijk op het vak en meer

Voor esthetische correcties wordt over het algemeen een leeftijdsgrens van 18 jaar aangehouden. De achtergrond hiervoor is dat jongeren beschermd dienen te worden tegen commercie, mode en trends, en dat er rekening gehouden wordt met de psychologische kwetsbaarheid tijdens de puberteit. Een medische reden is dat een correctieve ingreep op jonge leeftijd de normale groei en ontwikkeling kan verstoren. Dit geldt bijvoorbeeld voor (het tussenschot van) de neus en daarom wachten we met een neuscorrectie tot na de puberteit. Toch zijn er altijd uitzonderingen mogelijk op deze regel. Het gaat namelijk om de biologische leeftijd en sommige adolescenten zijn eerder volwassen dan anderen.

Hoe ervaren en waarderen andere patiënten de behandeling die ze ondergaan hebben. Lees hier de patiënt ervaringen

Onderstaand vragen die mij in de afgelopen jaren gesteld zijn. Ik hoop dat je mij een beetje beter leert kennen door de antwoorden die ik gegeven heb.

Sigarettenrook heeft een negatieve invloed op de doorbloeding van de huid. Het koolmonoxide verlaagt het zuurstofgehalte, de nicotine verkrampt de slagaders en het ontspant de aders.

Kritische opmerkingen kort na een ingreep kunnen hard aankomen en angst en onrustgevoelens veroorzaken.

Esthetische/correctieve ingrepen worden in uitzonderingsgevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Een medische indicatie betekent niet automatisch dat er vergoed wordt.

Dat de chirurg zijn uiterste best doet wordt algemeen voor de esthetische chirurgie niet meer voldoende gevonden. De patiënt of cliënt mag resultaat verwachten, maar er bestaat geen garantie zoals gebruikelijk bij aankoop van (consumenten)produkten. 

Informatie over de locaties Delft en Amsterdam.

Zite Media uit Delft heeft deze website naar mijn volle tevredenheid, in prettige samenwerking, ontwikkeld en gebouwd.