Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Ruimte in Voorburg (2)

 

 

 

Roken en complicaties

Roken en complicaties

Roken leidt tot meer complicaties bij Plastische Chirurgie

Sigarettenrook heeft een negatieve invloed op de doorbloeding van de huid en het vet. Het koolmonoxide verlaagt het zuurstofgehalte, de nicotine verkrampt de slagaders en het ontspant de aders. Er wordt dus minder zuurstofrijk bloed aangevoerd, en, het zuurstofarme bloed wordt minder goed afgevoerd. Hierdoor kan de huid een paarsige tint krijgen. Bij rokers treedt ook vaker een bloeduitstorting op.

Sigarettenrook heeft een negatieve invloed op de doorbloeding van de huid. Het koolmonoxide verlaagt het zuurstofgehalte, de nicotine verkrampt de slagaders en het ontspant de aders.

Complicaties

Bij plastische chirurgie wordt de huid en het onderhuidse vet losgemaakt van de onderlaag, verplaatst en strakgetrokken. Bij dit losmaken worden bloedvaatjes doorgenomen, waardoor het bloed via een omweg naar de huid moet stromen. Dit speelt vooral bij de borstlift, borstverkleining, buikwandcorrectie, facelift en de voorhoofdslift. Omdat het bloed een langere weg moet afleggen vermindert de doorbloeding aan de wondrand en kan de huid bij het litteken afsterven. Dit uit zich in een wondinfectie of een trage genezing.

Mijn advies

Stop minimaal 4 weken voor de ingreep met roken. Niettemin zullen de bovengenoemde ingrepen bij zware rokers een zeker risico met zich meebrengen, omdat de negatieve effecten nog niet volledig verdwenen zijn. Bij de operatie kan hier rekening mee gehouden worden door de bloedvoorziening van de huid en het vet zo min mogelijk te verstoren. Als deze aangepaste techniek van invloed is op het resultaat wordt dat vooraf besproken.

Wat erg belangrijk is: wees eerlijk en zeg als het niet lukt deze 4 weken volledig te stoppen. Er kan dan bepaald worden of het risico op complicaties te groot is om de ingreep door te laten gaan.

Dr. Erik J.F. Timmenga

Over dr TimmengaKijk op het vak