Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Wachtruimte en gang (2)

 

"De behandeling is een gezamenlijke onderneming"

 

 

Patiëntervaringen
Over dr. Timmenga

"De behandeling is een gezamenlijke onderneming"

Patiëntervaringen
Over dr. Timmenga

 

Dat de chirurg zijn uiterste best doet wordt algemeen voor de esthetische chirurgie niet meer voldoende gevonden. De patiënt of cliënt mag resultaat verwachten, maar er bestaat geen garantie zoals gebruikelijk bij aankoop van (consumenten)produkten. 

Ga er van uit dat ik streef naar een tevreden patiënt en uitsluitend een ingreep voorstel, wanneer ik er van overtuigd ben dat een verbetering vrijwel zeker is.

Garantie

Garantie als een zekerheid vóóraf was onbekend in de geneeskunde. De chirurg deed zijn werk zo goed mogelijk. De ontstoken blindedarm werd snel verwijderd, maar een enkele keer viel het tegen en traden er complicaties op. De patiënt rekende dit de chirurg niet aan, want hij/zij had naar beste kunnen gehandeld. De chirurg heeft met de patiënt een inspanningsovereenkomst. Voor alle vormen van geneeskunde geldt dit nog onverminderd.

Echter, in de esthetische plastische chirurgie wordt het feit dat de chirurg zijn best doet in het algemeen niet meer voldoende gevonden. Aangezien een esthetisch chirurgische ingreep uitsluitend een vormverbetering tot doel heeft, en er geen spoed of noodsituatie aan de orde is, dient de vormverbetering -in ieder geval gedeeltelijk- gegarandeerd te worden. Zo denkt althans de samenleving daar over en deze visie is vastgelegd in recente jurisprudentie. Toch blijft een facelift of een neuscorrectie iets anders dan de aanschaf van bijvoorbeeld een electrische fiets of een Iphone. Het is geen standaard produkt, niet volledig en helder omschreven. Een poging om het resultaat te voorspellen met Photoshop is riscant en neigt naar mijn idee te veel naar reclame. Eigenlijk is een esthetische ingreep een gezamenlijke onderneming van arts en patiënt/cliënt, die gebaseerd is op vertrouwen. Mijn input is mijn beste chirurgische kunnen in het plan, de uitvoering en nabehandeling. Van jou als patient verwacht ik eerlijke informatie vooraf, vertrouwen en verantwoordelijkheid tijdens de behandeling, zodat we de ingreep samen tot een goed einde brengen. Ook als er tegenslag is, en die kans bestaat altijd, kan je op mijn volle inzet rekenen en verwacht ik ook van jou vertrouwen en medewerking bij controles en de opvolging van adviezen.  

Ga er van uit dat ik bij al mijn beslissingen streef naar het beste voor mijn patiënt en uitsluitend opereer als verbetering in mijn ogen zeker is en de risico's minimaal. Toch blijft iedere ingreep zelfs na vele jaren ervaring ook voor mij nog altijd spannend en wil ik graag op de hoogte te blijven van het verloop, ook van het goede verloop. Vooral in de eerste dagen na de ingreep stel ik terugkoppeling op prijs. In geval van ontevredenheid ga ik graag met je in overleg om samen op zoek te gaan naar een oplossing. 

Dr. Erik J.F. Timmenga

Over dr Timmenga  Kijk op het vak