Consult

 

 

Verzekerde zorg
of niet-verzekerde privézorg

Verzekerde zorg
of niet-verzekerde privézorg

Ingrepen zonder medische noodzaak, die uitsluitend de vorm van het lichaam verbeteren, worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.
Ingrepen met een medische indicatie worden vergoed als aan bepaalde (zeer) strenge voorwaarden wordt voldaan. Een medische noodzaak betekent dus niet automatisch het recht op vergoeding.

Esthetische/correctieve ingrepen worden in uitzonderingsgevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Een medische indicatie betekent niet automatisch dat er vergoed wordt.

Vergoeding

Ingrepen zonder medische noodzaak, die uitsluitend de vorm van het lichaam verbeteren, worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.
Ingrepen met een medische indicatie worden vergoed als aan bepaalde (zeer) strenge voorwaarden wordt voldaan. Een medische noodzaak betekent dus niet automatisch dat er echt is op vergoeding. Bovendien is er in de Velthuiskliniek maar voor een beperkt aantal ingrepen een afspraak met de verzekeraars.

Aanvraag voor vergoeding

De aanvraag voor vergoeding dienen wij voor je in bij de verzekering. Dit doen wij via een online aanvraagformulier. Wij zijn gebonden aan de stricte regels en kunnen de afwijking niet anders of ernstiger voorstellen dan hij is. De verzekeraar heeft het recht om het dossier in te zien en werkt vaak met controle achteraf. Als dan blijkt dat wij ons niet aan de regels hebben gehouden eist de verzekeraar alle kosten van ons terug.

De ziektekostenverzekeraar is meestal snel met een antwoord op de aanvraag. Houdt rekening met een gemiddelde tijd van twee weken, sommige verzekeraars nemen wat langer de tijd. In ieder geval stellen wij je ook op de hoogte van de uitkomst.

Toewijzing

De zorgverzekeraar heeft 2 tot 4 weken nodig voor een uitspraak.

Afwijzing en behandeling voor eigen rekening

Is de aanvraag voor vergoeding afgewezen dan kan je de behandeling als niet-verzekerd of privézorg laten verrichten. We kunnen je desgewenst een offerte/prijsopgave doen, die bestaat uit een totaalbedrag voor de behandeling, de controles na de behandeling en het verblijf in het ziekenhuis of de kliniek. Dit bedrag wordt nooit hoger. Voor een indicatie kan je de prijslijst raadplegen.
Is de behandeling eenmaal onder de noemer ‘privézorg’ van start gegaan, dan kan deze later niet alsnog worden aangevraagd bij de verzekering.

Heb je praktische vragen over dit onderwerp dan kunnen mijn assistentes je daar mee helpen. Bel dan met 015 - 260 3940 (voor behandeling in Delft) of 088 - 7785201 (Velthuis kliniek, Amsterdam).

Locaties

In het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en bij de Velthuiskliniek in Amsterdam verricht ik privébehandelingen en behandelingen die via de zorgverzekeraar worden vergoed.

Dr. Erik J.F. Timmenga

Over dr. TimmengaKijk op het vak