Maak een afspraak

Ga er van uit dat ik bij al mijn beslissingen streef naar een tevreden patiënt en uitsluitend opereer als verbetering vrijwel zeker is.

Garantie

Garantie als een zekerheid vóóraf was onbekend in de geneeskunde. De chirurg deed zijn werk zo goed mogelijk. De ontstoken blindedarm werd snel verwijderd, maar een enkele keer viel het tegen en traden er complicaties op. De patiënt rekende dit de chirurg niet aan, want hij/zij had naar beste kunnen gehandeld. De chirurg had met de patiënt een inspanningsovereenkomst. Voor de meeste vormen van geneeskunde geldt dit nog steeds.

In de esthetische plastische chirurgie wordt het feit dat de chirurg zijn best doet in het algemeen niet meer voldoende gevonden. Aangezien een esthetisch chirurgische ingreep uitsluitend een vormverbetering tot doel heeft, en er geen spoed of noodsituatie aan de orde is, dient de vormverbetering -in ieder geval gedeeltelijk- gegarandeerd te worden. Zo denkt althans de samenleving daar over en deze visie is vastgelegd in recente jurisprudentie.

Ga er van uit dat ik bij al mijn beslissingen streef naar een tevreden patiënt en uitsluitend opereer als verbetering in mijn ogen zeker is. In geval van ontevredenheid ga ik in onderling overleg op zoek naar een oplossing. Leidt dit tot een na-correctie dan is deze kosteloos. 

Dr. Erik J.F. Timmenga

Over dr Timmenga  Kijk op het vak