Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Wachtruimte en gang (2)

 
 

 

Borstcorrecties
    bij vrouwen

 

Naar het fotoalbum

Borstcorrecties
    bij vrouwen

Naar het fotoalbum

Borstcorrecties

Onder de borstcorrectie valt de borstverkleining, de borstlift, de borstvergroting, de prothesewissel en het verwijderen van de protheses met of zonder lift. Borstcorrecties worden gevraagd door vrouwen van iedere leeftijd. De reden is vaak cosmetisch, maar ook wegens gezondheidsklachten of aangeboren vormafwijkingen. Bijna zonder uitzondering leidt de ingreep tot meer zelfvertrouwen en een afname van nek-, schouder- en rugklachten.

Combinaties van ingrepen zijn mogelijk zoals een lift en een vergroting. Veelal worden tevens de tepels verkleind.

Borstcorrecties zijn grote ingrepen en het is van belang om zorgvuldig de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Een mammografie en echo maken soms deel uit van de voorbereiding op de operatie.

1. Leeftijd

Voor deze operaties wordt vaak een minimum leeftijd van 18 jaar aangehouden, maar uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk. Aan een borstverkleining, borstvergroting of correctie van aangeboren vormafwijkingen op jongere leeftijd gaat een extra zorgvuldige afweging vooraf, waarbij de huisarts en de ouders betrokken worden. Het is daarom een voorwaarde dat in deze gevallen de ouders aanwezig zijn bij het eerste consult.

Een maximumleeftijd is er niet, maar de kans op complicaties neemt wel toe met de leeftijd. De vitaliteit van de patiënt is hierbij de bepalende factor. Een borstcorrectie boven de vijfenzestig jaar is in mijn praktijk zeker geen uitzondering.

2. Een natuurlijk resultaat

Ik streef bij mijn operaties naar een natuurlijk resultaat. Bij alle correcties geldt dat dit resultaat pas na de eerste paar weken/maanden na operatie zichtbaar is. De borsten zijn eerst wat gezwollen en de littekens moeten nog bijtrekken. De omgeving beseft dit niet altijd en hou er dus rekening mee dat familie of vrienden soms goedbedoelde, kritische opmerkingen kunnen maken die wat voorbarig zijn. Lees meer hierover in het artikel 'Opmerkingen uit de omgeving'. Een goedgevormde en passende BH steunt de borst, waardoor deze minder snel gaat hangen.

De borst bevindt zich op de grote borstspier. Met borstspieroefeningen neemt het volume van deze spier wel toe, maar aan de borst verandert er niets. Integendeel, door veel trainen kan het onderhuidse vetweefsel afnemen en de borst slapper worden.

3. Gebruik van protheses

Bij de borstvergroting, en ook bij de borstlift in sommige gevallen, wordt gebruik gemaakt van siliconeneprotheses. Bij de borstlift geldt dat de mate van lift en de grootte van de prothese op elkaar afgestemd moeten worden. Dat vergt ervaring. Voorafgaand aan een lift bespreek ik of er, en zo ja, welke protheses gebruikt zullen worden.

Een natuurlijk resultaat wordt niet bepaald door de vorm (rond of anatomisch) van de prothese. Een goed resultaat is de optelsom van 1) de vorm en het volume van de eigen borst, 2) het volume en de diameter van de prothese, en, 3) de juiste keuze van plaatsing vóór of achter de borstspier.

Bij een jonge vrouw met weinig borstvorming wordt de prothese daarom meestal achter de borstspier geplaatst. Na een zwangerschap als de borsten volume hebben verloren worden de protheses vaak vóór de borstspier geplaatst, om de borst voldoende te kunnen opvullen. Het volume, de diameter van de prothese en de plaats ten opzichte van de spier worden per patiënt gekozen voor het beste resultaat. Voor de esthetische borstcorrectie gebruik ik vrijwel altijd de ronde protheses. 

Wereldwijd hebben vele miljoenen vrouwen siliconen borstprotheses. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid dan horen wij dat via onze nationale en internationale beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie (NVPC) en International Society for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Het laatste nieuws is dat er een relatie lijkt te bestaan tussen (grof) geruwde protheses en de zeer zeldzame aandoening BIA-ALCL: een kwaadaardige woekering van kapselcellen, die overigens goed te behandelen is. Onderzoek moet nog aantonen hoe groot het risico werkelijk is. De aandacht hiervoor in de media heeft echter al tot grote bezorgdheid geleid bij veel patiënten. Vrouwen met grof geruwde borstprotheses wordt aangeraden zich frequent te laten controleren.

Bij de borstimplantaten van het merk Eurosilicone, die ik sinds 1995 gebruik bij borstcorrecties, wordt de relatie met BIA-ALCL vooralsnog niet gezien. Deze implantaten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en hebben een uitstekende track-record. Als professional volg ik de wetenschappelijke ontwikkelingen natuurlijk op de voet en verwoord deze zo goed mogelijk in mijn adviezen aan patiënten.

Borstprotheses hebben een zeer lange levensduur, maar zijn wel aan slijtage onderhevig. Daarom adviseer ik mijn patiënten vanaf tien jaar een 2-jaarlijkse controle en rond de vijftien jaar de protheses te vervangen. Voor de zekerheid, want in de meeste gevallen zijn de protheses dan nog in goede staat.

 

4. Voorbereidingen op de operatie

Voor alle borstcorrecties is het een voorwaarde om te stoppen met roken rondom de operatie, omdat het de kans op complicaties aanzienlijk verhoogd. Bloedverdunnende medicijnen zoals Ascal en Aspirine dienen tijdelijk gestopt te worden. 

5. De Operatie


Borstverkleining

Voorafgaand de ingreep teken ik met een stift op elke borst de nieuwe plaats van de tepel en de hoeveelheid huid die ik ga verwijderen. Gebruik op de borsten daarom liever geen bodylotion, zodat de tekening tijdens het desinfecteren beter blijft zitten.

Er zijn verschillende technieken: het "ankerlitteken", de "sleutelgat-methode" en een combinatie van deze twee. Bij alle technieken ontstaat een litteken rondom de tepel. De sleutelgat-methode, waarbij een verticale coupenaad wordt gemaakt in de onderpool van de borst is alleen geschikt voor niet te grote borsten en voor de borstlift.

Tijdens de ingreep wordt de tepel op een dikke steel naar boven verplaatst. Vervolgens wordt aan de onderkant van de borst het borstklierweefsel losgemaakt van de borstspier, waarna het weefsel voor zover nodig wordt verwijderd. Daarna wordt het overblijvende weefsel gemodelleerd tot een nieuwe, kleinere, borst. De operatieduur is 2 uur.

 
Borstvergroting

De operatie en de Dual-plane techniek.

Via een 4 cm snede in de plooi onder de borst wordt de siliconenprothese vóór of achter de borstspier geplaatst. Is de eigen borst wat groter of misschien wat slapper of hangend (zie ook bij borstlift), dan is het beter de prothese vóór de spier te plaatsen, zodat de borst tevens wordt verstevigd. Als de prothese achter de spier wordt geplaatst pas ik de dual-plane techniek toe. Hierbij wordt de borstspier gedeeltelijk losgemaakt zodat de prothese aan de bovenzijde onder de spier ligt en aan de onderzijde direct achter de borst. Een goed en natuurlijk resultaat is mogelijk met beide technieken. De operatie duurt in beide gevallen ongeveer één uur en ik hecht in de huid met een niet-oplosbare draad.

 
Borstlift

De technieken voor de borstlift zijn grotendeels gelijk aan die voor de borstverkleining en gaan gepaard met littekens: het "anker-litteken", de "sleutelgat-methode" of een combinatie van deze twee. Bij alle varianten ontstaat een litteken rondom de tepel. De sleutelgat-methode, waarbij een verticale coupenaad wordt gemaakt in de onderpool van de borst is zeer geschikt voor de borstlift. Bij de lift wordt weinig of geen borstweefsel verwijderd en wordt het eigen weefsel gebruikt om de borst te vormen en te verstevigen. Een beperkte borstlift duurt een uur; een uitgebreide lift evt. met gebruik van protheses 2 à 2 ½ uur.

 
Vervangen of verwijderen protheses


Bij het vervangen van borstprotheses wordt het kapsel rondom de protheses zo nodig mede verwijderd. Ook in geval van lekkage lukt het vrijwel altijd om alle silicone te verwijderen. Het volume van de nieuwe prothese wordt meestal wat groter gekozen. Het is ook mogelijk om de protheses definitief te verwijderen. Het volume van de borst neemt dan af. In dezelfde ingreep kan de borst zo nodig gelift worden.

Lekkage van de borstprotheses leidt tot kapselvorming, die voelbaar is. Het lichaam reageert met extra bindweefselvorming rondom de prothese. Verder onderzoek naar lekkage kan gedaan worden met echografie en/of MRI. Ook bij het 2-jaarlijkse bevolkingsonderzoek kan een verdenking op lekkage ontstaan. In alle gevallen adviseer ik een wissel of verwijderen, waarbij ik mij ook laat leiden door de leeftijd van de protheses. Vrijwel altijd kunnen de protheses in zijn geheel en samen met het omringende bindweefsel verwijderd worden.

6. Vlak na de operatie

De borsten zijn verbonden met een tapeverband of een compressievest. Aan beide kanten zitten slangetjes (drains), die gedurende de eerste twee uren op de uitslaapkamer overtollig bloed en weefselvocht af zuigen. De drains worden verwijderd voordat je naar huis gaat.

Afhankelijk van het type borstcorrectie verblijf je na de operatie enkele uren tot een nacht in het ziekenhuis. Na de borstvergroting ga je dezelfde dag naar huis. Na de borstverkleining of de borstlift blijf je vaak één nacht.

7. De eerste weken

De ochtend na de operatie mag het verband of het vest worden verwijderd en is het vanaf dat moment aan te raden om dagelijks te douchen. Je kunt hierbij gewoon shampoo en zeep gebruiken.

Als bij de borstvergroting de protheses achter de borstspier geplaatst zijn dan is dit soms wat pijnlijker dan als ze vóór de spier geplaatst zijn. Je krijgt pijnstillers direct na de operatie en een recept voor pijnstillers thuis. In het algemeen zijn borstcorrecties geen pijnlijke ingrepen. Neem de pijnstillers niet standaard, maar alleen zo nodig.

Gedurende de eerste 2 weken draag je ter ondersteuning dag en nacht een beugelloze (sport)BH, liefst met een voorgevormde cup. Na een borstcorrectie kunnen de meeste activiteiten na 2 weken geleidelijk hervat worden. Na een borstvergroting met protheses onder de spier is het beter de eerste 4 weken geen borstspieroefeningen doen, daarna met mate. Dit zijn algemene regels, uiteraard zijn de instructies die je na de operatie meekrijgt uitgebreider, gericht op jou persoonlijk en de ingreep die je ondergaan hebt.

8. Uiteindelijke resultaat


Omgeving

Zoals geschreven geldt dat bijna zonder uitzondering vrouwen erg blij zijn met de resultaten van een borstcorrectie. Meer zelfvertrouwen, gemakkelijker passende kleding kopen en verdwijnen van rug- en nek- en schouderklachten. Het uiteindelijke resultaat en de littekens hebben tijd nodig. Het duurt enkele weken voordat de borsten natuurlijk ogen en enkele maanden tot een jaar voordat de littekens verbleken. De omgeving beseft dit niet altijd en hou er dus rekening mee dat familie of vrienden soms goedbedoelde, kritische opmerkingen kunnen maken die wat voorbarig zijn. Lees meer hierover in het artikel 'Opmerkingen uit de omgeving'.


Littekens

Afhankelijk van de soort borstcorrectie heb je grotere of kleine littekens. Voorbeelden zijn een litteken rond de tepel, een verticale coupenaad bij een borstlift en een anker-litteken bij de borstverkleining. Het verticale litteken geneest zonder uitzondering goed. Omdat de borst er gedeeltelijk overheen gaat hangen is het weinig opvallend. Bij uitgebreidere lifts en de borstverkleining maak ik een litteken in de plooi onder de borst. Ook dit litteken vervaagt in de loop der tijd. Bij een borstvergroting wordt een klein litteken gemaakt in de plooi onder de borst van ongeveer 4 cm.

Houdt er rekening mee dat een litteken nooit helemaal verdwijnt. De feedback die ik van mijn patiënten krijg is dat het positieve effect van de ingreep hier echter ruimschoots tegen opweegt.


Complicaties en risico’s

Een bloeduitstorting is een mogelijke complicatie, maar is goed te behandelen. Omdat het verplaatsen van borstweefsel veel vraagt van de bloedvoorziening en van de wondgenezing behoort een vertraagde wondgenezing tot de risico's. Rondom de operatie is het daarom zeer aan te raden niet roken. Rust en steun van de geopereerde borst met een goedgevormde BH bevorderen een goede genezing.

Een enkele keer kan de wond onder de borst wat gaan wijken, waardoor er gedurende 1 à 2 weken wondvocht lekt. Vette gaasjes en 2 maal daags douchen lossen het probleem op. Roken en overgewicht verhogen ook hier de kans op deze complicatie.

Complicaties bij protheses:

De borstprotheses zijn gemoderniseerd. De vullingen zijn dikker geworden, waardoor de gel niet kan weglopen, zelfs niet in het hypothetische geval van een scheur in de prothese. De wand van de prothese is zo stevig geworden dat een scheur zeer onwaarschijnlijk is.

Kapselvorming kan een reden zijn om de protheses te vervangen, maar is op zichzelf geen medische noodzaak. In het zeldzame geval van een scheur in de prothese kan siliconengel buiten de prothese terecht komen. Vrijwel altijd bevindt de siliconengel zich nog binnen het kapsel, waardoor de oude prothese en de gelekte gel gemakkelijk verwijderd en de prothese vervangen kan worden. Vanzelfsprekend is er dan wel sprake van een medische noodzaak.

De meeste fabrikanten geven een vorm van garantie op de protheses. Zoals bij alle medische implantaten, kan honderd procent veiligheid niet worden gegarandeerd. Zie ook mijn artikel over garantie.

9. Foto's borstcorrecties

10. Patiëntervaringen

Onderstaand kun je lezen hoe andere patiënten de behandeling ervaren hebben. Om meer patiëntervaringen te lezen, klik hier.

 

"hij snapt direct wat je wens is en legt het dan goed uit"

Ik ben blij dat ik mijn hart heb gevolgd en naar deze chirurg ben gegaan. Je krijgt van vriendinnen tips waar je heen zou moeten maar daar had ik geen goed gevoel bij en bij Dr. Timmenga wel. Normaal zou je iemand niet snel een 10 geven omdat het dan eigenlijk niet beter kan. Maar zo heb ik het ook ervaren, vanaf het moment van kennismaken tot de operatie en ook de na controles, alles was top. Dr. Timmenga is een hele vriendelijke, sociale en kundige chirurg, hij snapt direct wat je wens is en legt het dan goed uit. In mijn geval wilde ik een borstcorrectie, niet zo nodig veel groter maar wel steviger. Het resultaat is super, erg blij mee. Ik heb weinig tot geen last gehad en mijn littekens zijn nauwelijks zichtbaar. Als ik ooit nog iets zou laten doen is het zeker weer bij Dr.Timmenga.

Van: Zorgkaart Nederland  -  Waardering 10

 

"ik kan weer trots zijn op mijn borsten"

3 weken geleden een borstvergroting ondergaan, gedaan door doktor Timmenga, wat een fantastisch resultaat, mijn borsten waren leeggelopen omdat ik erg veel was afgevallen in een korte tijd, dr Timmenga begreep precies wat ik wilde, ik wilde mijn borsten terug, niks meer of minder, wat een kunstenaar is die man, hij heeft er wat prachtigs van gemaakt, ik kan weer trots zijn op mijn borsten. Ik kan dr Timmenga aan iedereen aanbevelen, prettige man die goed naar luistert, en je eerlijk verteld wat kan en wat niet gaat lukken, zodat het geen teleurstelling wordt.

Van: Zorgkaart Nederland  -  Waardering 9,4