Plastisch chirurg dr. EJF Timmenga - voorhoofdslift

 

Borstvergroting
   en prothesewissel

 

Naar het fotoalbum

Voor wie is de borstvergroting bedoeld?

De eerste groep die in aanmerking komt voor een borstvergroting zijn de jonge vrouwen met onvoldoende borstvorming. Rond het 16e jaar wordt dit duidelijk en komt de borstgroei ook niet meer op gang. Soms is er sprake van een aangeboren vormafwijking. Een tweede grote groep, die ik zie voor een borstvergroting, zijn vrouwen van rond de 30 à 40 jaar, bij wie de borsten na de zwangerschap volume hebben verloren en daardoor slapper en kleiner zijn geworden. Een derde kleinere groep vormen de vrouwen rond de 50 en de 60 jaar.

Naar fotoalbum borstvergroting

1. Minimumleeftijd

Voor jonge vrouwen geldt inmiddels een minimum leeftijd van 18 jaar, maar een uitzondering op de regel is mogelijk. Dat geldt ook bij een aangeboren vormafwijking. Aan een borstvergroting op jonge leeftijd gaat een extra zorgvuldige afweging vooraf, waarbij de ouders en soms ook een psycholoog betrokken zijn. Het is een voorwaarde dat de ouders meekomen bij een consult op jonge leeftijd.

2. Een natuurlijk resultaat

Een natuurlijk resultaat wordt niet bepaald door de vorm (rond of anatomisch) van de prothese, maar is een optelsom van 1) de vorm en het volume van de eigen borst, 2) het volume en de diameter van de prothese, en, 3) de plaatsing vóór of achter de borstspier.

Bij een jonge vrouw met weinig borstvorming wordt de prothese meestal achter de borstspier geplaatst, maar bij een kleine compacte eigen borst soms ook vóór de borstspier. Hebben de borsten na zwangerschap aan volume verloren en zijn ze slap geworden, dan is een groter volume nodig. Liefst plaats ik een groot volume achter de spier (grote borstprotheses plaats ik bij voorkeur achter de spier wegens het gewicht en het risico van hangende borsten op de lange termijn) maar als dat de borst onvoldoende opvult, dan plaats ik in deze gevallen de prothese vóór de spier. Kortom, het volume, de diameter van de prothese en de plaats ten opzichte van de spier worden per patiënt gekozen voor het beste resultaat.

Sinds 1995 gebruik ik voor al mijn esthetische borstvergrotingen ronde protheses van Eurosilicone [geen financieel belang].

Een kanttekening bij het bovenstaande. Het natuurlijke resultaat wordt pas na de eerste paar weken/maanden na operatie zichtbaar. De borsten zijn eerst wat gezwollen en de littekens moeten nog bijtrekken. De omgeving beseft dit niet altijd en hou er dus rekening mee dat familie of vrienden soms goedbedoelde, kritische opmerkingen kunnen maken die wat voorbarig zijn. Lees meer hierover in het artikel 'Opmerkingen uit de omgeving'. 

3. Voorbereidingen op de operatie

Het heeft de voorkeur om te stoppen met roken rondom de operatie, omdat het leidt tot hoesten bij het wakker worden uit de narcose en daarmee een verhoogde kans op bloeduitstorting geeft. Maar, stoppen met roken is bij een borstvergroting geen absolute voorwaarde. Liever geen bloedverdunnende middelen gebruiken als Ascal en aspirine.

4. De operatie en de Dual-plane techniek

Via een 4 cm snede in de plooi onder de borst wordt de siliconenprothese vóór of achter de borstspier geplaatst. Is de eigen borst wat groter of misschien wat slapper of hangend (zie ook bij borstlift), dan is het beter de prothese vóór de spier te plaatsen, zodat de borst tevens wordt verstevigd. Als de prothese achter de spier wordt geplaatst pas ik de dual-plane techniek toe. Hierbij wordt de borstspier gedeeltelijk losgemaakt zodat de prothese aan de bovenzijde onder de spier ligt en aan de onderzijde direct achter de borst. Een goed en natuurlijk resultaat is mogelijk met beide technieken. De operatie duurt in beide gevallen ongeveer twee uur en ik hecht in de huid met een niet-oplosbare draad.

5. Na de operatie

Na de operatie verblijf je nog enkele uren in de kliniek of het ziekenhuis. Voordat je naar huis gaat worden de slangetjes (drains) verwijderd, die nog het laatste bloed/vocht opvangen. De borsten zijn ingepakt met foamverband of een compressievest en voelen strak aan. Protheses onder de spier zijn de eerste dag na de operatie pijnlijk, ondanks het feit dat deze wordt bestreden met pijnstillers. ‘Het lijkt alsof iemand op je borstkas heeft staan springen’, hoor ik wel eens in deze gevallen. Borstprotheses vóór de spier zijn over het algemeen pijnloos.
Het verband of het vest mag de volgende ochtend af om daarna dagelijks te douchen. Na 1 en 2 weken worden de hechtingen verwijderd. Je draagt twee weken dag en nacht een BH en bij protheses onder de spier mag je 4 weken geen borstspieroefeningen doen. Na vier weken zitten de protheses zo goed op zijn plaats dat je vrijwel alles weer kan doen. Voor je naar huis gaat krijg je duidelijke instructies.

6. Levensduur van de prothese en kapselvorming

De borstprotheses zijn gemoderniseerd. De vullingen zijn dikker geworden, waardoor de gel niet kan weglopen, zelfs niet in het hypothetische geval van een scheur in de prothese. De wand van de prothese is zo stevig geworden dat een scheur eigenlijk is uitgesloten.

De levensduur van siliconen borstprotheses is zeker tientallen jaren, maar er is geen tijdstip waarop de protheses vernieuwd moeten worden. Dat moment verschilt van patiënt tot patiënt. Zonder klachten is er geen reden om de protheses te wisselen, ook al voelen deze wat vaster aan. Het vaster aanvoelen, dat meestal pas optreedt na vele jaren, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door "zweten" van de protheses, wat een geleidelijke kapselvorming stimuleert: siliconen worden door het lichaam afgekapseld. In ernstige gevallen kunnen pijnklachten en een vervorming van de borst ontstaan.

Kapselvorming kan dan reden zijn de protheses te vervangen, maar kapselvorming is op zichzelf geen medische noodzaak. In het zeldzame geval van een uitwendig trauma, zoals een auto-ongeval, kan de prothese scheuren en kan siliconengel in de borst terecht komen. Vanzelfsprekend is er dan wel een medische noodzaak de defecte prothese te verwijderden en te vervangen.

De meeste fabrikanten geven een vorm van garantie op de protheses. Zoals bij alle medische implantaten, kan honderd procent veiligheid niet worden gegarandeerd. Zie ook mijn artikel over garantie.

7. Borstprotheses in de media

De borstprotheses die in het Reiner de Graaf en de Parkkliniek door mij gebruikt worden bij de borstreconstructie en de borstvergroting worden betrokken van twee wereldwijd opererende firma's Allergan en Eurosilicone. Deze implantaten voldoen aan alle internationale kwaliteitseisen en zijn veilig bevonden.

Wereldwijd hebben vele miljoenen vrouwen siliconen borstprotheses. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid dan horen wij dat via onze nationale en internationale beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie (NVPC) en International Society for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Sommige media brengen onderzoeksgegevens naar buiten die prematuur zijn en mogelijk niet betrouwbaar.  Het is te betreuren dat op basis van nog niet afgeronde en niet geverifieerde onderzoeken regelmatig onrust wordt gezaaid onder vrouwen met borstprotheses.

8. Vetinspuiting of lipofilling is nog geen betrouwbare techniek

Het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat met een één- of meermalige vetinspuitingen borsten kunnen worden vergroot zoals met borstprotheses. Ingespoten vet overleeft namelijk alleen in kleine hoeveelheden en in goed doorbloed weefsel. Bij een borstvergroting is een groot volume (240 tot 500cc) nodig en het borstweefsel is matig doorbloed. Een groot volume vet zal deels afsterven en een afweerreactie in de vorm van een ontsteking veroorzaken. Antibiotica helpen hier niet tegen. De techniek is echter in ontwikkeling en er zijn aanwijzingen, dat met het inspuiten van kleine hoeveelheden tijdens meerdere operaties het volume van de borst kan worden vergroot.

9. Siliconenprotheses en borstkanker

Eén op de negen vrouwen krijgt te maken met borstkanker. Siliconenborstprotheses veroorzaken op zichzelf géén borstkanker. Uit grote epidemiologische onderzoeken in de Verenigde Staten blijkt dat de kans op borstkanker niet wordt verhoogd door borstprotheses.
Zelfonderzoek van de borst wordt door borstprotheses vergemakkelijkt: alle borstweefsel ligt vóór de prothese en er bevindt zich géén borstweefsel achter de prothese. Onderzoek met behulp van de mammografie is lastiger bij een siliconenprothese. Het bevolkingsonderzoek zoals we dat in Nederland kennen, is minder geschikt voor vrouwen met borstprotheses. De mammografie kan bij hen een pijnlijk onderzoek zijn. Hoewel er géén kans is op scheuren van de prothese, zijn er soms verschillende opnames nodig voor een goede afbeelding. Daarom adviseer ik patiënten met borstprotheses om de mammografie in een ziekenhuis te laten maken. De mammografie is ook bij borstprotheses het beste onderzoek.
Tenslotte blijkt dat borstkanker bij vrouwen met siliconenprotheses niet later ontdekt wordt en hun prognose is gelijk aan die van vrouwen zonder protheses

Heb je echter verschillende malen (goedaardig) knobbeltjes gehad in de borst, waarvoor verder onderzoek nodig was door de chirurg of komt er bij meerdere familieleden borstkanker voor dan raad ik een borstvergroting af.

Dr. Erik J.F. Timmenga

11. Patiëntervaring

Onderstaand kun je lezen hoe een andere patiënte de behandeling ervaren heeft. Klik hier om de overige patiëntervaringen te lezen.

"zeer professioneel en kundig"
zeer professioneel en kundig en als hij er niet achter staat doet hij de behandeling niet, maar wel met goede uitleg/verklaring. Zijn hechting techniek is een 10 waard. Ik heb een borstvergroting gedaan en niets meer van te zien en zeer zeer mooi geworden . In het verleden naar een foute kliniek/arts gestapt, dus weet waar ik over praat. Timmenga verstaat zijn vakgebied/ roeping en handelt daar naar, aanrader er gaat al zo veel fout in de chirurgie en dat mag bij u niet gebeuren, vandaar dat ik iedereen naar Dr Timmenga verwijs.
Van: Zorgkaart Nederland  -  Waardering 10

12. Info


Locaties en afspraak

Voorburg 015 - 260 3940
Delft 015 - 260 3940
Rotterdam 010 - 436 1537
Vraag om teruggebeld te worden voor een afspraak Naar het formulier

Patiëntervaringen en foto's

Patiëntervaringen Naar de pagina
Foto's voor en na de operatie Naar het album

Verdere informatie

Opmerkingen uit de omgeving Naar het artikel
Garantie Naar de pagina
Roken en complicaties Naar het artikel
Littekens Naar het artikel
Borstprotheses in de media Naar de pagina
Verzekerde zorg Naar het artikel